செய்தி மடல்  கோயம்புத்தூர் குமரகுரு கல்வி நிறுவனங்களின் அங்கமாகத் திகழும் நா.மகாலிங்கம் தமிழாய்வு மையம் அறிவுலகின் அரும்பெட்டகமாக திகழ்ந்து வருகின்றது. தமிழியல் சார்ந்த உயராய்வுகள், உலகளவிலான தமிழ் அமைப்பு மற்றும் ஆய்வுமையங்களை ஒருங்கிணைத்து தமிழியல் ஆய்வுசார்ந்த அறிவுத் திரட்சியை உருவாக்குவது முதலிய...

Editor Picks

- Advertisement -spot_img

Business

New Podcast

Stay Connected

16,985ரசிகர்கள்லைக்
2,458பின்பற்றுபவர்கள்பின்பற்றவும்
61,453சந்தாதாரர்கள்குழுசேர்

Magazine

Politics
Latest

நா.மகாலிங்கம் தமிழாய்வு மையம் 

செய்தி மடல்  கோயம்புத்தூர் குமரகுரு கல்வி நிறுவனங்களின் அங்கமாகத் திகழும் நா.மகாலிங்கம் தமிழாய்வு மையம் அறிவுலகின் அரும்பெட்டகமாக திகழ்ந்து வருகின்றது. தமிழியல் சார்ந்த உயராய்வுகள், உலகளவிலான தமிழ் அமைப்பு மற்றும் ஆய்வுமையங்களை ஒருங்கிணைத்து தமிழியல்...

blog

blog

Test

நூல் - எம். வி. வெங்கட்ராம் கதைகள் ஆசிரியர் – பாவைசந்திரன் (தொகுப்பு) பதிப்பு விபரம் - கண்மணி பதிப்பகம், முதல்பதிப்பு 1998. குமரகுரு பன்முகக் கலை அறிவியல் கல்லூரி.      மணிக்கொடி எழுத்தாளர்களில் கடைசி கொழுந்து என...

Modern Monochrome Home with Calm and Cosy Terrace and Steps

All right. Well, take care yourself. I guess that's what you're best, presence old master? A tremor in the Force. The last time felt...

Sneak Peak: Best Smart Home Gadgets & Features of 2020

All right. Well, take care yourself. I guess that's what you're best, presence old master? A tremor in the Force. The last time felt...

Sport

- Advertisement -spot_img

Culture

Must Read

Everything you need to know about the re-reboot of your favourite childhood flick.

- Advertisement -spot_img

Arts

Style
Latest

நா.மகாலிங்கம் தமிழாய்வு மையம் 

செய்தி மடல்  கோயம்புத்தூர் குமரகுரு கல்வி நிறுவனங்களின் அங்கமாகத் திகழும் நா.மகாலிங்கம் தமிழாய்வு மையம் அறிவுலகின் அரும்பெட்டகமாக திகழ்ந்து வருகின்றது. தமிழியல் சார்ந்த உயராய்வுகள், உலகளவிலான தமிழ் அமைப்பு மற்றும் ஆய்வுமையங்களை ஒருங்கிணைத்து தமிழியல் ஆய்வுசார்ந்த அறிவுத் திரட்சியை உருவாக்குவது முதலிய...

blog

blog

Test

நூல் - எம். வி. வெங்கட்ராம் கதைகள் ஆசிரியர் – பாவைசந்திரன் (தொகுப்பு) பதிப்பு விபரம் - கண்மணி பதிப்பகம், முதல்பதிப்பு 1998. குமரகுரு பன்முகக் கலை அறிவியல் கல்லூரி.      மணிக்கொடி எழுத்தாளர்களில் கடைசி கொழுந்து என...

Modern Monochrome Home with Calm and Cosy Terrace and Steps

All right. Well, take care yourself. I guess that's what you're best, presence old master? A tremor in the Force. The last time felt...

Travel

- Advertisement -spot_img

News